יום טוב משחקים

Sushi Madness

Match 3 sushi of the same colour to clear the board.