Advertisement
אתר השמחקים עם אלפי משחקים בחינם - יום טוב משחקים
Advertisement
Advertisement
יום טוב משחקים
טעינת משחק
מכרה אבנים - יום טוב משחקים

מכרה אבנים

משחקי לוח ושולחן > מכרה אבנים
Game description: משחק פעולה-חשיבה. צריך לכרות מספיק אבנים, כדי שהשער אל השלב הבא ייפתח. תכננו את הצעדים שלכם מראש, כדי למנוע נפילת אבנים עליכם או את חסימת הדרך. היזהרו ממפלצות. התנועה - בעזרת חיצים; לחיצה על מקש רווח יחד עם חץ לאחד הצדדים - יפנה משבצת חול בצד שאליו פונה החץ.